Informace před závodem ALPA Hradec Králové

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM ALPA Hradec Králové

 

Parkování:

Parkování vozidel doporučujeme na parkoviště koupaliště Flošna, které je hned vedle Všesportovního stadionu. Nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Parkování týmového obytného vozu je možné v areálu po telefonické domluvě na čísle +420 602 510 708.

Startovní listiny:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. Čísla ve startovní listině budou přidělena v pátek.

Výdej startovních čísel a nové přihlášky:

Výdej startovních čísel proběhne v areálu v pátek 15. dubna od 18:00 do 19:00 hodin a v sobotu 16. dubna dle rozpisu níže. Během tohoto času je možné také vytvořit novou registraci.

  • TRASA A od 07:00 do 9:00, start 9:30
  • TRASA B od 07:00 do 10:00, start 11:00
  • TRASA C od 07:00 do 11:00, start 12:00
  • DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:15, start 9:45

Žádáme vás o včasný příchod. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace). Platba je možná pouze v hotovosti.

Informační mapka:

Dětské závody:

Dětské závody startují v 9:45 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších. Dětské závody probíhají v okolí Všesportovního stadionu.

Starty závodů trasy A, B, C:

Start je na Malém náměstí v Hradci Králové.

Na závodech trasy A a trasy C respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců – v prvním závodě se jedná o kategorii ELITE. U trasy C mají přednostní právo pro start v první vlně žačky a žáci.

Zdravotní asistence:

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Tombola:

Tombola se uskuteční po vyhlášení elitní kategorie. Losujeme o kávovar Segafredo Espresso 1.

Dezinfekční prostředky:

Dezinfekční prostředky můžete využít ve stanu ALPA, který je umístěn v těsné blízkosti kanceláře závodu.

Značení trasy:

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR. Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Odstoupení ze závodu:

V případě, že nedorazíte do cíle, jste povinni ohlásit odstoupení ze závodu časomíře. Učinit tak můžete osobně ve stanu Onlinesystem nebo sms na čísle +420 720 969 811.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Další informace:

Další potřebné informace naleznete na stránce závodu.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni. Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.