Alpa Hradec Králové

Hradec Králové

 

17. října 2020
Náhradní termín za 11. dubna 2020 – #covid_19

 

Online registrace do 11. 10. 2020. Od 12. 10. 2020 se můžete přihlásit pouze vyplněním papírové přihlášky na prezentaci v místě závodu. 

CORNY JÍZDA / TRASA A:

do 26. 9. 2020 / 600 Kč (převodem)
do 11. 10. 2020 / 700 Kč (převodem)
od 12. 10. 2020 pouze na místě 800 Kč

NICEBOY JÍZDA / TRASA B:

do 26. 9. 2020 / 550 Kč (převodem)
do 11. 10. 2020 / 620 Kč (převodem)
od 12. 10. 2020 pouze na místě 700 Kč

NOVA JÍZDA / TRASA C:

do 26. 9. 2020 / 400 Kč (převodem)
do 11. 10. 2020 / 450 Kč (převodem)
od 12. 10. 2020 pouze na místě 500 Kč

DĚTSKÉ ZÁVODY:

do 11. 10. 2020 / 70 Kč (převodem)
od 12. 10. 2020 pouze na místě 100 Kč

Startovné zahrnuje: Start na jedné z tras závodu, startovní číslo, servis měření času, teplé jídlo, nealkoholický a alkoholický nápoj Rebel, občerstvení na trati, možnost mytí kola. Dětské startovné nezahrnuje jídlo po závodě a občerstvení.

Slevy pro mládež: Při platbě převodem kategorie žáků, kadetů a juniorů uplatňují slevu – 200 Kč z aktuální částky startovného.

K parkování vozidel využijte parkoviště u Všesportovního stadionu.

Starty dětských závodů proběhnou v areálu Stříbrný rybník od 9:45 v posloupnosti kategorií od nejstarších po nejmladší.

Start Corny jízdy (A), Niceboy jízdy (B) a Nova jízdy (C) proběhne na Malém náměstí v Hradci Králové.

Cíl závodu je v areálu u Všesportovního stadionu, kde proběhne i vyhlášení.

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platná pravidla silničního provozu a pravidla závodu.

Start Všesportovní stadion (mapa):

9:45 – Start dětských závodů 

  • Start v posloupnosti kategorií od nejstarších po nejmladší.

Start na Malém náměstí (mapa):

09:30 – Hromadný start – CORNY JÍZDA / TRASA A

11:00 – Hromadný start – NICEBOY JÍZDA  / TRASA B

12:00 – Hromadný start – NOVA JÍZDA / TRASA C

CORNY JÍZDA / TRASA A – délka 70 km, převýšení 400 m, trasa

NICEBOY JÍZDA / TRASA B – délka 45 km, převýšení 300 m, trasa

NOVA JÍZDA / TRASA C – délka 18 km, převýšení 100 m, trasa

DĚTSKÉ ZÁVODY – trasa v areálu, okruhy dle věku, rozpis v místě startu,

Aktualizace tras k 11. 9. 2020! Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy a její délky.

Prezentace závodu: Všesportovní stadion

16. 10. v čase od 18:00 do 19:00 (všechny kategorie)

17. 10. jsou časy vyhrazeny následovně:

CORNY JÍZDA / TRASA A od 07:00 do 8:30
NICEBOY JÍZDA / TRASA B od 07:00 do 10:00
NOVA JÍZDA / TRASA C od 07:00 do 10:00
DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:00

Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete čekání ve frontě.

V každé kategorii se vyhlašují první tři nejrychlejší jezdci, kteří obdrží věcné ceny. Prvních pět mužů a první tři ženy v pořadí v kategorii OPEN na Trase A získají prize money.

13:30 – Vyhlášení dětských závodů

15:00 – Vyhlášení dospělé kategorie

Upozorňujeme! Časy se mohou lišit.


Informace k registraci:
A = CORNY jízda, B = NICEBOY jízda, C = NOVA jízda
Účast na e-bike je možná pouze na Nova jízdě (C). Kategorie se nevyhlašuje.

Čtvrtý ročník cyklistických MTB závodů.

Akce je zařazena do programu významných kulturních a sportovních akcí Calendarium Regina pro rok 2020.

Akce je pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána a rady města Hradec Králové.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a Městské lesy Hradec Králové a.s.

Hradec Králové je statutární město na východě Čech a metropole Královéhradeckého kraje. Leží na soutoku Labe s Orlicí a je součástí hradecko-pardubické aglomerace. Pro své příhodné vlastnosti bylo území Hradce osídleno již v dobách prehistorických. Ve středověku šlo o věnné město českých královen a této době vděčí za gotickou katedrálu sv. Ducha na svém Velkém náměstí, která dnes vedle Bílé věže a Staré radnice patří mezi městské dominanty. V letech 1766 až 1857 sloužilo město jako vojenská pevnost, pro nezájem města obnovená a zrušená až v roce 1884. Správa města plně využila možnosti úplného řízení urbanistického rozvoje. Tím se doslova uvolnil prostor pro zlatou éru královéhradecké architektury na začátku 20. století, ze které si především díky stavbám Gočára a Kotěry město odneslo označení Salón republiky.