! Důležité informace před závodem HEAD Stolové hory

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM HEAD STOLOVÉ HORY

 

Věnujte pozornost několika důležitým informacím před druhým závodem seriálu NOVA CUP 2019, který se uskuteční 12. května v Machově. Zásadní je změna místa areálu a dlouhodobá dopravní uzavírka v Machově, která se objíždí přes Polici nad Metují. Podrobnosti naleznete níže v textu.

Do Machova se z Hradce Králové dostanete přes Náchod a Hronov, odkud se vydáte dle značení na Machov. Za Hronovem budete pokračovat objízdnou trasou dále na Velké Petrovice, Polici nad Metují, Bělý, Machov (dopravní uzavírka silnice 30317 ). K navigování do místa doporučujeme použít aktuální aplikace, jako například Waze nebo Google Maps.

Druhou zásadní změnou je přesunutí areálu z náměstí u školy pod skokanské můstky (stejné místo jako v roce 2016 – mapa). Parkovat budete moci na přilehlé louce. Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Registrace na místě proběhnou v sobotu 11. května od 19 do 20 hodin a v neděli 12. května dle rozpisu:

TRASA A od 07:00 do 9:00, start 10:00
TRASA B od 07:00 do 11:00, start 12:00
NOVA JÍZDA od 07:00 do 11:00, start 12:30
DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:00, start 10:05

Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  ↓

Dětské závody startují v 10:05 hodin v místě startu a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel dle pravidel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze pro děti, kteří jízdu na kole nezvládají. Právo na přední startovní pozice se řídí na základě bodového ohodnocení.

Respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců v průběžném pořadí seriálu.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Vzhledem k tomu, že všechny trasy závodu HEAD Stolové hory povedou do Polska, doporučujeme vám, abyste si sjednali připojištění do zahraničí.

V areálu budou k dispozici mobilní WC. Sprchy naleznete jako v předchozích letech v budově školní tělocvičny č.p. 5 Machov.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. Trasy vedou CHKO Broumovsko a Národním parkem Polska. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Bufety trasa A – 20 km, 35 km, 45 km. Bufety trasa B – 22 km. Bufety Nova jízda – 10 km. 

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením. 

Využijte možnost nahlédnutí do výsledků ze závodu přímo z vašeho mobilu. Podrobný návod, jak se na výsledky můžete podívat, naleznete níže ve videu.

Děkujeme za respektování informací a dodržování pravidel závodu.