Důležité informace před prvním závodem seriálu

Důležité informace před závodem Generali Česká pojišťovna Stolové hory

 

V první řadě vás žádáme o dodržování mimořádných nařízení, jimž bude podřízen průběh závodu. Nezdržujte se zbytečně v prostoru startu a cíle, po převzetí startovního čísla opusťte areál a doražte přímo na start ve stanoveném čase, který je pro vás vyhrazený. Maximálně také omezte doprovod. V prostoru areálu se pohybujte pouze v roušce!

Do Machova se z Hradce Králové dostanete přes Náchod a Hronov, odkud se vydáte dle značení na Machov. K navigování do místa doporučujeme použít aktuální aplikace jako Waze nebo Google Maps.

Startovní listiny:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tím výdej čísel. Děkujeme!

Výdej startovních čísel proběhne v areálu v sobotu 29. května od 17:00 do 18:00 hodin a v neděli 30. května dle rozpisu:

  • TRASA A od 07:00 do 08:45
  • TRASA B od 07:00 do 09:40
  • TRASA C od 07:00 do 10:00
  • DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:00

Každý účastník musí předložit na vyžádání pořadatele potvrzení TNO (testování / nemoc / očkování). Podrobnosti k mimořádným opatřením naleznete v úvodu stránky závodu.

Starty závodu:

Starty závodu trasy A a B jsou rozděleny na vln.

TRASA A

  • I. vlna – 9:00 / Elite muži, Elite ženy, muži hobby 19-34, ženy hobby 19-34
  • II. vlna – 9:15 / všechny muži a ženy kategorie Masters nad 35 let

TRASA B

  • I. vlna – 10:00 / Kadeti, Kadetky, Junioři, Juniorky, Muži a ženy 19-34
  • II. vlna v 10:15 / všichni muži a ženy nad 35 let

TRASA C odstartuje hromadně v 10:30

  • Přednostní právo pro start v první vlně mají žačky a žáci.

Dětské závody se uskuteční po odstartování trasy A v 9:15 v posloupnosti kategorií od nejmladších. 

Informace k trase:

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatelů a příslušníků Policie ČR! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

Parkování:

Parkovat budete moci u areálu na přilehlé louce. Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Ostatní:

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Před a po závodě bude k dispozici stan s občerstvením, kde můžete uplatnit vouchery na občerstvení.

Tombola se neuskuteční.

Vyhlášení proběhne ihned po naplnění prvních třech v kategorii. V případě neúčasti bude možné cenu vyzvednout ve výdeji u pódia.

Dezinfekční prostředky: Dezinfekční prostředky můžete využít ve stanu ALPA, který je umístěný při vstupu do areálu.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.