ŠKODA AUTO Dolní Morava

TRASA A: 

 • do 7. 5. 2023 / 750 Kč 
 • do 20. 5. 2023 / 850 Kč
 • do 31. 5. 2023 / 1000 Kč / Upozorňujeme, že od pondělí 29. 5. je platba přihlášky možná pouze online kartou.
 • Na místě hotově / 1100 Kč / 46 EUR / 210 PLN

TRASA B: 

 • do 7. 5. 2023 / 570 
 • do 20. 5. 2023 / 640 Kč
 • do 31. 5. 2023 / 700 Kč / Upozorňujeme, že od pondělí 29. 5. je platba přihlášky možná pouze online kartou.
 • Na místě hotově / 800 Kč / 33 EUR / 150 PLN

Při online platbě kategorie kadetů a juniorů uplatňují slevu 100 Kč z aktuální částky startovného.

TRASA C: 

 • do 7. 5. 2023 / 300 
 • do 20. 5. 2023 / 400
 • do 31. 5. 2023 / 500 Kč / Upozorňujeme, že od pondělí 29. 5. je platba přihlášky možná pouze online kartou.
 • Na místě hotově / 500 Kč / 20 EUR / 100 PLN

Při online platbě kategorie žáků uplatňují slevu 100 Kč z aktuální částky startovného.

DĚTSKÉ ZÁVODY:

 • do 7. 5. 2023 / 100 
 • od 8. 5. a na místě hotově / 150 Kč / 6 EUR / 30 PLN
 • Upozorňujeme, že od pondělí 29. 5. je platba přihlášky možná pouze online kartou.

Startovné zahrnuje: start na jedné z tras závodu, startovní číslo, servis měření času, občerstvení na trati (mimo dětský závodů), možnost mytí kola.

Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění. Trasa A a B vedou také do sousedního Polska.

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platná pravidla silničního provozu a pravidla závodu.

Parkování:

Pro závodníky je zajištěné parkoviště zdarma. Místo parkoviště naleznete níže v mapce. Pokud zaparkujete mimo vyhrazené místo, je parkování v obci zpoplatněno částkou 100 Kč/den. Neparkujte na místech vyhrazených pro návštěvníky resortu Dolní Morava. Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Parkování týmového obytného vozu v prostoru areálu je možné pouze pro týmová vozidla po domluvě na telefonním čísle 605 013 598. Jedná se o týmové vozy se zázemím pro několik osob v týmu. Parkování osobních vozidel a dodávek zde není možné. 

Parkování soukromých osobních vozidel je možné pouze na místech tomu určených. Doporučujeme využít autokemp V Zátiší (tel č. 602 456 310).

Porada vedoucích týmů:

Pokud máte otázky týkající se trasy UCI maratonu, přijďte na informativní schůzku do registračního stanu v pátek 3. června ve 20:00. K dispozici tu bude trasér závodu Véna Hornych. Prosíme vždy o vyslání jednoho zástupce týmu. 

Informace k trase:

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatelů a příslušníků Policie ČR! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením. V případě dělení platí pro trasu B červená a pro trasu C žlutá šipka. V areálu bude dostupná mapa.

Důležité informace:

TRASA A – Muži89 km / 3000 m, mapa trasy

 • Start 7:00

Bufety: – pozice na mapě

TRASA AŽeny81 km / 2500 m, mapa trasy

 • Start 7:15

Bufety:

TRASA B – 45 km / 1470m, mapa trasy

 • Start 9:30

Bufety:

TRASA C – délka 17 km, převýšení 400m, bez bufetu, mapa trasy

 • Start 12:15
 • Přednostní právo na start – mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně

Bufet:

 • cílový bufet / finiš

Ke stažení:

DĚTSKÉ ZÁVODY – trasa v areálu, okruhy dle věku, rozpis v místě startu

 • Dětské závody začínají v 9:35 v posloupnosti nejmladších

Výdej startovních čísel:

Místo: parkoviště Chata U Slona – mapa

V tento vyhrazený čas si můžete vyzvednout startovní balíček a také se do závodu zaregistrovat:

 • pátek, 2. června od 19:00 do 20:00
 • sobota, 3. června:
  • Trasa A od 06:20 do 6:50 
  • Trasa B od 07:00 do 9:15
  • Trasa C od 07:00 do 9:15, od 11:15 do 11:30
  • Dětské závody: 07:00 do 9:15

Platbu přihlášky je možno uhradit hotově nebo QR kódem okamžitou platbou před mobilní bankovnictví.

Pro polské závodníky akceptujeme platbu v PLN a EUR.

V každé kategorii se vyhlašují první tři nejrychlejší jezdci, kteří obdrží věcné ceny.

Kategorie Elite mužů a žen získají prize money. 

11:00 – Vyhlášení dětských závodů / po závodě dětská tombola

14:45 –  Vyhlášení  TRASA C

15:00 –  Vyhlášení TRASA B

16:00 – Vyhlášení TRASA A

Informace k vyhlašování:

Účast na e-bike je možná pouze na trase C. Kategorie se nevyhlašuje.

O pohár IZS:

Na každé trase vyhlašujeme tři nejlepší muže a ženy.

Děkujeme všem majitelům pozemků. 

Akce se koná na pozemcích Arcibiskupství olomouckého, na kterých hospodaří Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o, které umožnily konání akce.

Děkujeme za průjezd Horský areál Kraličák.

Akce je pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Akce je realizována s přispěním Pardubického kraje.

Akce se uskutečnila za podpory Olomouckého kraje.

 

 

 

 

Po stopách historické zemské hranice Moravy a na střechu Evropy, kde se potkávají tři úmoří.

Horskou obec Dolní Morava by jste podle názvu asi hledali na Moravě. Tato obec, která se stala moderním horským střediskem cestovního ruchu a turistiky, se ale nachází podle stávajícího územního členění krajů v Čechách v Pardubickém kraji. Ne vždy tomu tak bylo a historické zemské hranice Moravy v masívu Králického Sněžníku a Rychlebských hor, kudy vedou trasy závodu horských kol Prima CUP, jsou naším tipem pro výletem za historií.

Morava je historická země Koruny české a počátky Moravy jsou spojovány s příchodem Slovanů v 6. století a vznikem Velkomoravské říše. Název země souvisí s řekou Moravou, která pramení pod vrcholem Králického Sněžníku a protéká celou Moravou na jih, kde se vlévá do Dunaje. Horský masív Králického Sněžníku a Rychlebských hor tvoří přirozenou zemskou hranici. Na západě Morava hraničí s Čechami, na severu s nyní polským Kladskem a na východě s českým Slezskem. Na dvou místech jsou zde nedaleko od sebe dvě zemská trojmezí. 

Když se v 18. století vyměřovala hranice mezi Rakouskem a Pruskem, byly zde osazeny kamenné hraniční mezníky. Asi dvě stě metrů pod vrcholem Králického Sněžníku se dodnes nachází v místě trojmezí vysoký kamenný hraniční mezník atypického tvaru. V minulosti na něm byly vyryty iniciály označení tří zemí, jejichž hranice se zde stýkaly: K.B. (Königreich Böhmen – Království české), M.M. (Markgrafschaft Mähren – Markrabství moravské) a G.G. (Grafschaft Glatz – Hrabství kladské). 

Dnes se zde stýkají hranice Čech, Polska a Moravy. Zajímavostí je, že z nějakého důvodu nebylo trojmezí umístěno na vrcholku hory a tak vrchol Králického Sněžníku s nadmořskou výškou 1.423 metrů, lze považovat za nejvyšší na území Moravy. Tuto teorii podporuje i pramen řeky Moravy pod vrcholem a je logické, že vrchol nad pramenem řeky, která dala název celému území moravské země, bude jeho součástí. Oblast kolem pramene je tak celá na historickém území Moravy. Až níže hranici Moravy a Čech tvoří řeka Morava. Navíc se jedná v krajině o zcela dominantní horu dobře viditelnou z dálky a po značnou část roku s bílou sněhovou pokrývkou na vrcholku, která zvýrazňuje výšku a význam hory.

Podobně je vedena historická zemská hranice mezi Moravou a Slezskem i na hoře Praděd a Vysoké holi v Jeseníkách, kde vrcholy jsou na slezské straně hranice. Můžeme tak vyslovit názor, že podle historických zemských hranic, lze označit Praděd (1491 m.n.m.) za nejvyšší vrchol Slezska a Králický Sněžník (1423 m.n.m.) za nejvyšší vrchol Moravy. Na úbočí Pradědu sice bude nejvýše položené místo na Moravě, ale nebude to vrchol hory.  

Zajímavostí jistě je i to, že stávající katastry pozemků kopírují v masívu Králického Sněžníku historickou hranici z 18. století přesně tak, jak ji vyměřili tehdejší rakouští a pruští zeměměřiči na základě rakousko-pruské smlouvy o úpravě hranic z roku 1869. Možná právě proto, aby byly tyto vrcholy jednoznačně spojovány s jednotlivými zeměmi, hranice takto úmyslně vyměřili mimo vrcholy. Logické je, že to bylo ve prospěch vítězné pruské strany (území Kladska a Slezska). Králický Sněžník je i nejvyšší horou Kladska. Zde má název Kladský Sněžník (polský název je Śnieżnik Kłodzki, historický německý název byl Glatzer Schneeberg  nebo Grosser Schneeberg). Sněžníku se říkalo různě i na české a moravské straně, podle toho, kdo ho považoval za “svůj”. Grulicher/Králický a Spieglitzer/Špiklický ze strany od Nové Seninky a Starého Města.

 Když pojedete mezi borůvčím po hraničních singlech rychlebských hor, kde vede dlouhá trasa bikemaratonu ŠKODA AUTO Dolní Morava, dojedete k podobnému kamennému hraničnímu mezníku. Nachází se na turistickém rozcestí nedaleko nejvyšší hory Rychlebských hor. Smrk (Fichtlich) 1126 m.n.m. a je místem trojmezí Moravy, Slezska a Kladska. I tento původní hraniční kámen je dnes součástí státní hranice s Polskem. 

Dnešní hranice krajů vedou bez souvislosti s historickými zemskými hranicemi a nezohledňují geografické hranice krajiny. Například horní tok řeky Moravy tvořil hranici Moravy a Čech a nyní vede hranice pardubického kraje východněji horským hřebenem přes horu Sušina. Vrchol Králického Sněžníku i pramen řeky Moravy a její horní tok jsou tak nelogicky součástí ryze českého kraje. Podobně je na tom Olomoucký kraj, který protíná historické hranice se Slezskem a je směsicí moravských a slezských historických zemí.

Další zajímavostí této oblasti je hora Klepáč (Klappersteine) 1144 m.n.m., kde se nachází rozvodí mezi třemi úmořími a nazývá se „střechou Evropy“. Poláci vrchol nazývají Trojmorski Wierch. Vrchol tvoří skalnaté svahy s kamennými moři volných rulových kamenů. Tato kamenná pole vznikla rozpadem mrazových srubů a jsou nezpevněná a stále v pohybu. Kameny o sebe klapají. Odtud název Klepý – klepající kameny. Na svazích Klepáče pramení řeky tekoucí do tří moří. Na jižním českém svahu pramení Lipkovský potok, který se u Lichkova vlévá do Tiché Orlice a ta pak do Labe, které teče přes Čechy a Německo do Severního moře. 

Na západních svazích polského Kladska pramení Kladská Nisa, která se vlévá do řeky Odry a ta patří k úmoří Baltského moře. Voda pramenící na pravém břehu řeky Moravy, pak odtéká do Dunaje a přes Balkán teče do Černého moře. I zde vede trasa bikemaratonu ŠKODA AUTO Dolní Morava a při projíždění tratě je zde možnost zastavit se na okraji vrcholu plného kamenů s krásným výhledem do Kladské kotliny. Na polské straně hranice stojí konstrukce 25 metrů vysoké dřevěné rozhledny, odkud uvidíte na celý hraniční hřeben i Králický Sněžník.

Text:  Bob Damek