Decathlon Mikulov

TRASA A:
do 4. 9. 2022 / 620 Kč (online platba)
od 5. 9. do 23. 9. 2022, 11:59 / 730 Kč (online platba)
od 23. 9., 12:00 do 28. 9. 2022 / 800 Kč (online platba pouze kartou)
od 30. 9. do 1. 10. 2022 / 800 Kč (hotově, nutné vyplnit novou přihlášku)

Sleva pro mládežnické kategorie: Při online platbě kategorie kadetů a juniorů uplatňují slevu – 100 Kč z aktuální částky startovného.

TRASA C:
do 4. 9. 2022 / 400 Kč (online platba)
od 5. 9. do 23. 9. 2022, 11:59 / 450 Kč (online platba)
od 23. 9., 12:00 do 28. 9. 2022 / 500 Kč (online platba pouze kartou)
od 30. 9. do 1. 10. 2022 / 500 Kč (hotově, nutné vyplnit novou přihlášku)

Sleva pro mládežnické kategorie: Při online platbě kategorie žáků uplatňují slevu – 100 Kč z aktuální částky startovného.

DĚTSKÉ ZÁVODY:
do 4. 9. 2022 / 100 Kč (online platba)
od 5. 9. do 23. 9. 2022, 11:59 / 130 Kč (online platba)
od 23. 9., 12:00 do 28. 9. 2022 / 150 Kč (online platba pouze kartou)
od 30. 9. do 1. 10. 2022 / 150 Kč (hotově, nutné vyplnit novou přihlášku)

Startovné zahrnuje: Start na jedné z tras závodu, startovní číslo, servis měření času, teplé jídlo, nealkoholický nápoj, občerstvení na trati, možnost mytí kola. Dětské startovné nezahrnuje občerstvení.

09:00 –  TRASA A – start na náměstí – vedle Sousoší Nejsvětější trojice, mapa / vyhlášení 13:00

10:15 – TRASA C – start na náměstí – vedle Sousoší Nejsvětější trojice, mapa / vyhlášení 13:00

14:00 – DĚTSKÉ ZÁVODY – start v Amfiteátru pod Turoldem / vyhlášení 15:00

Dětské závody startují v posloupnosti kategorií od nejstarších v pořadí:

  • Starší žáci a žákyně 9-10 let
  • Mladší žáci a žákyně 7-8 let
  • Předškoláci chlapci a dívky 5-6 let
  • Předškolní chlapci a dívky 0-4 let

Vyhlášení dětských závodů se uskuteční v 15:00. Všechny děti jsou automaticky zařazeny do tomboly, která proběhne po vyhlášení.

K parkování vozidel slouží parkoviště vedle Amfiteátru nebo určená parkoviště v Mikulově.

Registrace na závod proběhnou v areálu závodu (Amfiteátr pod Turoldem). Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete čekání ve frontě

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platná pravidla silničního provozu a pravidla závodu.

Informace k trase:

V závodě tras A, B a C respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců v průběžném pořadí seriálu. U trasy C mají přednostní právo pro start v první vlně žačky a žáci. Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečená pásmem nebo vyznačená na vozovce bílým značením. Dělení tras bude označeno dle barvy vašeho čísla. Po dojetí se nezdržujte zbytečně v cílové rovince.

Doplňující informace k trase C:

Trasa C absolvuje 1/3 závodu po asfaltu (směr Nové Mlýny, sil. 421) na pozemní komunikaci. Držte se v pravém jízdním pruhu co nejblíže krajnici. Nevjíždějte do protisměru, silnice není uzavřena (!).

Odstoupení ze závodu:

V případě, že nedorazíte do cíle, jste povinni ohlásit odstoupení ze závodu časomíře. Učinit tak můžete osobně ve stanu Onlinesystem nebo sms na čísle +420 736 237 049.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu a na trase závodu je zajištěná zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace. Kontakt na zdravotníka v areálu +420 775 116 117.

Výsledky:

Výsledky budou dostupné na results.onlinesystem.cz nebo po naskenování QR kódu, který máte na startovním čísle.

Informace k trasám naleznete na stránce závodu.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.

TRASA A – délka 55 km, převýšení 756 m, mapa

TRASA C – délka 33 km, převýšení 550 m, mapa (nenáročná trasa, 80% zpevněné cesty a asfalt)

DĚTSKÉ ZÁVODY – trasa v areálu, okruhy dle věku, rozpis v místě startu

Areál závodu: Amfiteátr pod Turoldem (Gagarinova 39, Mikulov, mapa)

Výdej startovních čísel – kancelář závodu:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. V uvedené době je možné vytvořit novou přihlášku do závodu. Platba přihlášky je možná pouze v hotovosti.

pátek 30. září:

  • od 18:00 do 19:00 (pro všechny kategorie)

sobota 1. října:

V každé kategorii se vyhlašují první tři nejrychlejší jezdci, kteří obdrží věcné ceny. Prvních pět mužů a první tři ženy v pořadí v kategorii Elite na Trase A získají prize money.

13:00 – Vyhlášení TRASA A a C

15:00 – Vyhlášení dětských závodů

Časy se mohou měnit.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

Děkujeme za podporu městu Mikulov.