Důležité informace před závodem Segafredo Sahara Race

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM Segafredo Sahara Race

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem Segafredo Sahara Race, který se uskuteční od 6. do 7. srpna 2021.

Místo závodu:

Cesta do písníku Marokánka:

  • Od Třebechovic je komunikace přes Krňovice uzavřena. Je nutné využít objízdnou trasu přes Svinary č. s. 3082, a Běleč nad Orlicí č. s. 29827, odkud se dostanete do Krňovic. Kilometr za Krňovicemi po mírném stoupání očekávejte odbočení vpravo přímo do písníku.
  • Od Třebechovic je komunikaci přes Krňovice uzavřena. Nutné je využít objízdnou trasu přes Svinary č. s. 3082, a Běleč nad Orlicí č. s.  29827 odkud se dostanete do Krňovic. Kilometr za Krňovicemi po mírném stoupání očekávejte odbočení vpravo přímo do písníku.

Mapka areálu písníku:

Parkování:

Parkování vozidel je možné POUZE na vyhrazeném místě pro účastníky závodu! Na vyhrazeném místě pro parkování ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme! Pozor na křížení s trasou závodu. Neparkujte v bezprostřední blízkosti!

Parkování obytného vozu v prostoru areálu bude možné v prostoru kempu. Příjezd je NUTNÉ nahlásit na čísle +420 602 510 708. Parkování je zpoplatněno částkou 200 Kč. Upozorňujeme, že je zakázané rozdělávat oheň. Oheň bude k dispozici v areálu na vyhrazeném místě.

Výdej startovních čísel:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. Děkujeme! Cyklisté v sobotním závodě startují dle časových intervalů po 30 sek. Startovní listina bude vytvořena dle abecedy.  Nově příchozí se řadí na start dle přihlášení.

Pátek:

Sobota:

Dětské závody:

Dětské závody startují v 9:00 a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Řazení proběhne dle průběžného pořadí seriálu. Při registraci na místě není možné využít pozici z průběžného pořadí. 

Bufety:

  • Bufet bude pouze v areálu na vyhrazeném místě.

Odstoupení ze závodu:

V případě, že nedorazíte do cíle, jste povinni ohlásit odstoupení ze závodu časomíře. Učinit tak můžete osobně ve stanu Onlinesystem nebo prostřednictvím SMS na čísle +420 720 969 811.

Tombola:

Tombola se uskuteční po sobotním vyhlášení. Hlavní cenou je kávovar Segafredo Espresso 1.

WC a voda:

V písníku jsou zajištěny mobilní WC a pitná voda.  

Dezinfekční prostředky:

Dezinfekční prostředky můžete využít ve stanu ALPA.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu je zajištěna zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout si mobilní aplikaci Záchranka, díky níž IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Další informace:

Další potřebné informace k trase závodu, COVID-19 opatření, startům a kategoriím naleznete na stránce závodu.

Buďte ohleduplní:

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. Odpadky si ponechejte v kapsách a vyhoďte je do odpadkových košů v areálu závodu. V opačném případě budete ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.