! Důležité informace před závodem ŠKODA AUTO Dolní Morava

! Důležité informace před závodem ŠKODA AUTO Dolní Morava

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM ŠKODA AUTO Dolní Morava

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před třetím závodem seriálu NOVA CUP 2019, který se uskuteční 1. června na Dolní Moravě.

Při příjezdu na Dolní Moravu pozorně sledujte dopravní značení pro parkování vozu. Pro účastníky je vyhrazené parkování na louce poblíž areálu. Pozorně si nastudujte místo parkování (místo parkoviště – mapa, cesta na parking ze směru příjezdu- mapa). Při parkování vozu jinde než na vyhrazeném místě pro parkování hrozí odtah automobilu (!).

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Registrace a výdej startovních balíčků proběhne před chatou U Slona ve stanu TV NOVA (areál – mapa). V pátek 31. května od 19 do 20 hodin a v sobotu 1. června dle rozpisu:

TRASA A od 07:00 do 9:00, start 10:00
TRASA B od 07:00 do 10:30, start 11:30
NOVA JÍZDA od 07:00 do 11:00, start 12:30
DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:00, start 10:05

Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  ↓

Dětské závody startují v 10:05 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel dle pravidel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze dětem, které jízdu na kole nezvládají. Právo na přední startovní pozice se řídí na základě bodového ohodnocení.

V závodě trasy A, B a Nova jízdy respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců v průběžném pořadí seriálu.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Vzhledem k tomu, že trasy A a B závodu ŠKODA AUTO Dolní Morava povedou do Polska, doporučujeme, abyste si sjednali připojištění do zahraničí.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. Trasy vedou Národní přírodní rezervací Králický Sněžník. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Každý účastník na trase A, B a Nova jízdy získá v rámci voucheru ve startovním balíčku lístek do tomboly. Ten můžete vhodit do osudí přímo na pódiu. Slosování proběhne po vyhlášení. 

Grafický přehled trasa A:

Bufet: 21 km, 35 km, 48 km, 55 km, 67 km, 85 km.

Limit: 22 km – limit 12:15 (pokračovaní po trase B) – dojezd po limitu se musí oznámit časomíře (stan TimeChip)!

Grafický přehled trasa B:

Bufet: 21 km a 39 km.

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením. 

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.