DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM ZP 211 Mikulov!

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM ZP 211 Mikulov!

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem ZP 211 Mikulov.

Parkování:

Zázemí závodu se nachází v Amfiteátru pod Turoldem. Upozorňujeme, že okolí Amfiteátru nedisponuje parkovacími místy. Zaparkujte v okolních ulicích, kde jsou vyhrazena místa pro parkování. Nevjíždějte do Amfiteátru! Nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Parkování týmového obytného vozu bude možné poblíž areálu. Příjezd je NUTNÝ nahlásit na čísle +420 602 510 708. Poplatek za připojení el. proudu je 200 Kč. 

Startovní listiny:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. Každý účastník je povinnen dodržet opatření COVID-19. Děkujeme! 

Registrace a výdej startovních čísel proběhne v areálu v pátek 1. října od 18:00 do 19:00 hodin a v sobotu 2. října dle rozpisu:

TRASA A od 07:00 do 08:00, start v 09:00
TRASA C od 07:00 do 09:15, start v 10:15
DĚTSKÉ ZÁVODY od 12:00 do 13:00, starty od 14:00

Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  

Dětské závody:

Dětské závody startují ve 14:00 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších. Dětské závody probíhají v Amfiteátru pod Turoldem. Řazení proběhne dle průběžného pořadí seriálu. Při registraci na místě není možné využít pozici z průběžného pořadí. 

Starty trasy A a Nova jízdy proběhnou na náměstí v Mikulově.

Na závodech trasy A a trasy C respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců. U trasy C mají přednostní právo pro start v první vlně žačky a žáci. Následně budou starty rozděleny na vlny po 50 jezdcích v návaznosti na vládní nařízení.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR. Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Trasa C absolvuje 1/3 závodu po asfaltu (směr Nové Mlýny, sil. 421) na pozemní komunikaci. Držte se v pravém jízdním pruhu co nejblíže krajnici. Nevjíždějte do protisměru, silnice není uzavřena (!).

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Tombola:

Tombola se uskuteční po vyhlášení elitní kategorie. Mezi cenami se objeví kávovar Segafredo Espresso 1 a doplňky na kolo We Love Cycling.

Dezinfekční prostředky:

Dezinfekční prostředky můžete využít ve stanu ALPA, který je umístěn v těsné blízkosti kanceláře závodu.

Odstoupení ze závodu:

V případě, že nedorazíte do cíle, jste povinni ohlásit odstoupení ze závodu časomíře. Učinit tak můžete osobně ve stanu Onlinesystem nebo sms na čísle +420 720 969 811.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.