! Důležité informace před závodem v Harrachově!

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V HARRACHOVĚ

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před šestým závodem seriálu NOVA CUP 2019, který se uskuteční 14. září v Harrachově.

Zázemí závodu se nachází v biatlonovém areálu Kolečko. Při příjezdu do Harrachova se jedná o odbočku vlevo za čerpací stanicí Benzina. Upozorňujeme, že areál nedisponuje parkovacími místy. Z toho důvodu je nutné váš automobil zaparkovat na centrálním parkovišti v Harrachově. Popřípadě na dalších vyhrazených místech k parkování. Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme! Na přilehlém parkovišti před vstupem do areálu je zákaz parkování, v opačném případě hrozí odtah! 

Registrace a výdej startovních balíčků proběhne v areálu v pátek 13. září od 19:00 do 20:00 hodin a v sobotu 14. září dle rozpisu:

TRASA A od 05:30 do 06:15, start v 07:00
TRASA B od 07:00 do 10:00, start v 11:00
NOVA JÍZDA od 07:00 do 10:30, start v 11:30
DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:00, starty od 09:30

Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  ↓

!!! Účastníkům na trase A doporučujeme nastudovat informace o trase závodu (bufety, limity, povinnosti,…), které jsou dostupné na stránce závodu v sekci “ČP XCM – PODROBNOSTI O TRASE“.

Dětské závody startují v 09:30 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejstarších po nejmladší. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel dle pravidel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze dětem, které jízdu na kole nezvládají. Právo na umístění v první vlně dle průběžného dětského pořadí mají účastníci přihlášeni pouze do 8. září 2019. Na místě nejsme schopni účastníka zařadit dle průběžného pořadí.

V závodě trasy A, B a Nova jízdy respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců v průběžném pořadí seriálu. U Nova jízdy mají přednostní právo pro start v první vlně starší žačky a žáci.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

Každý účastník na trase A, B a Nova jízdy získá v rámci voucheru ve startovním balíčku lístek do tomboly. Ten můžete vhodit do osudí přímo na pódiu. Slosování proběhne po vyhlášení trasy A.

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.