Důležité informace před závodem Segafredo Sahara Race!

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM Segafredo Sahara Race!

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem Segafredo Sahara Race, který se uskuteční od 7. do 8. srpna v písníku Marokánka u Hradce Králové (mapa).

Cesta do písníku Marokánka:

  • Z Hradce Králové vyjeďte směrem na Svitavy. V první obci Býšť odbočte vlevo po komunikaci č. 298 směr Bělečko. Po průjezdu Bělečkem pokračujte po komunikaci č. 298, kde přibližně 1 km před Krňovicemi očekávejte odbočení vlevo přímo do písníku.
  • Od Třebechovic se vydejte po komunikaci č. 298 směr Krňovice. Kilometr za Krňovicemi po mírném stoupání očekávejte odbočení vpravo přímo do písníku.

Mapka areálu písníku:

Parkování:

Parkování vozidel je možný POUZE na vyhrazeném místě pro účastníky závodu! Na vyhrazeném místě pro parkování ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme! Pozor na křížení s trasou závodu. Neparkujte v bezprostřední blízkosti!

Parkování obytného vozu v prostoru areálu bude možné v prostoru kempu. Příjezd je NUTNÉ nahlásit na čísle +420 602 510 708. Parkování je zpoplatněno částkou 200 Kč.

Výdej startovních čísel:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. Děkujeme! Cyklisté v sobotním závodě startují dle časových intervalů po 30 sek. (dle startovních čísel). Nově příchozí se řadí na start dle přihlášení.

Dětské závody:

Dětské závody startují v 10:00 a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Řazení proběhne dle průběžného pořadí seriálu. Při registraci na místě není možné využít pozici z průběžného pořadí. Děkujeme za pochopení.

Starty závodů:

  • Cyklisté budou startovat intervalově po 30 sek.
  • Běžci mají hromadný start.

Bufety:

  • Bufet bude pouze v areálu na vyhrazeném místě.

Noční závod:

  • Účastníci absolvují v písníku okruhovou trasu, součástí bude přejetí (přeběhnutí) lávky.
  • 20:30 – běžecké závody (hromadně) 5 km, upřesnění na startu
  • 21:15 – cyklistické závody (hromadně) 40 min + kolo, upřesnění na startu

Odstoupení ze závodu:

V případě, že nedorazíte do cíle, jste povinni ohlásit odstoupení ze závodu časomíře. Učinit tak můžete osobně ve stanu Onlinesystem nebo prostřednictvím SMS na čísle +420 720 969 811.

Tombola:

Tombola se uskuteční po vyhlášení. Mezi cenami se objeví kávovar Segafredo Espresso 1, doplňky na kolo We Love Cycling.

WC a voda:

V písníku jsou zajištěny mobilní WC a pitná voda.  

Dezinfekční prostředky:

Dezinfekční prostředky můžete využít ve stanu ALPA.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu je zajištěna zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout si mobilní aplikaci Záchranka, díky níž IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Další informace:

Další potřebné informace k trase závodu, startům a kategoriím naleznete na stránce závodu.

Buďte ohleduplní:

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. Odpadky si ponechejte v kapsách a vyhoďte do odpadkových košů v areálu závodu. V opačném případě budete ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.