! Důležité informace: MITAS Hradec Králové

Přečtěte si důležité informace k závodu Mitas Hradec Králové

 

Registrace na závod proběhnou v areálu závodu u Všesportovního stadionu od pátku 12. dubna od 19 do 21 hodin a v sobotu 13. dubna dle rozpisu:

TRASA A od 07:00 do 8:00, start Malé náměstí – 9:00
TRASA B od 07:00 do 10:00, start Malé náměstí – 10:45
NOVA JÍZDA od 07:00 do 10:00, start Malé náměstí – 12:00
DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 9:00, start Všesportovní stadion – 10:00

Po uvedeném čase není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  ↓

Dětské závody startují v 10 hodin u Všesportovního stadionu a začínají v posloupnosti kategorií od nejstarších po nejmladší z toho důvodu, aby závodníci z nejstarší kategorie stihli startovat na Nova jízdě. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel dle pravidel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze pro děti, kteří jízdu na kole nezvládají. 

Respektujte prostor pro jezdce z první vlny. TOP 50 jezdců má označení na čísle (samolepka VIP). Dále je řazení libovolné. 

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

K parkování vozidel slouží parkoviště vedle Všesportovního stadionu – Parkoviště koupaliště Flošna.

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Nova jízda má na trase jeden bufet. Na trase A jsou čtyři bufety a na trase B tři. U bufetů jsou určené časové limity, které po vypršení nasměrují jezdce nejkratší trasou po směru závodu do cíle. Podrobnosti o limitu včetně zákresu bufetu najdete níže v odkazu.

Mapa pro trasu A zde.
Mapa pro trasu B zde.
Mapa pro Nova jízdu zde.

! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Trasa A a B je vedena na traily v Marokánce, kde jezdci absolvují několik kilometrů. Upozorňujeme, že je zde omezeno předjíždění. Nebezpečné úseky jsou vyznačeny znakem „Lebky“ či obrázkem Chucka Norrise „Na Čaka„. Nebezpečné úseky je vždy možné objet navrženou trasou“Pomalejší trasa“ s obrázkem šneka.

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

Děkujeme za respektování informací a dodržování pravidel závodu.