Informace před závodem Kross Harrachov

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem Kross Harrachov, který se uskuteční 3. září.

Cesta do Harrachova:

Upozorňujeme, že cesta do Harrachova je omezená několika stavebními prácemi, které jsou světelně řízeny. Nastudujte si cestu s předstihem a vyražte na cestu včas. 

Zázemí akce, místo startu a cíle:

Zázemí závodu se nachází v biatlonovém areálu Kolečko. Při příjezdu do Harrachova se jedná o odbočku vlevo za čerpací stanicí Benzina. 

Parkování:

Upozorňujeme, že areál nedisponuje parkovacími místy. Z toho důvodu je nutné váš automobil zaparkovat na centrálním parkovišti v Harrachově. Popřípadě na dalších vyhrazených místech k parkování. Na parkovišti před vstupem do biatlonového areálu je parkování zakázáno, v opačném případě hrozí odtah! Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme! 

Chystáte se do Harrachova jako tým? Zajistěte si pro váš týmový stan místo přímo v areálu. Pro rezervaci prostoru napište sms zprávu na tel. číslo 605 013 598. Parkování obytného vozu na přilehlém parkovišti u areálu je NUTNÉ nahlásit na čísle +420 602 510 708.

Výdej startovních čísel:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. V uvedené době je možné vytvořit novou přihlášku do závodu. Platba přihlášky je možná pouze v hotovosti.

pátek 2. září:

  • od 19:00 do 20:00 (pro všechny kategorie)

sobota 3. září:

Dětské závody:

Dětské závody startují v posloupnosti kategorií od nejstarších v pořadí:

  • Starší žáci a žákyně 9-10 let
  • Mladší žáci a žákyně 7-8 let
  • Předškoláci chlapci a dívky 5-6 let
  • Předškolní chlapci a dívky 0-4 let

Vyhlášení dětských závodů se uskuteční v 11:00. Všechny děti jsou automaticky zařazeny do tomboly, která proběhne po vyhlášení.

Starty závodů:

  • 07:00 –  TRASA A
  • 09:30 – TRASA B
  • 10:00 – TRASA C
  • 10:01 – DĚTSKÉ ZÁVODY

Informace k trase:

V závodě tras A, B a C respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců v průběžném pořadí seriálu. U trasy C mají přednostní právo pro start v první vlně žačky a žáci. Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečená pásmem nebo vyznačená na vozovce bílým značením. Dělení tras bude označeno dle barvy vašeho čísla. Po dojetí se nezdržujte zbytečně v cílové rovince.

Odstoupení ze závodu:

V případě, že nedorazíte do cíle, jste povinni ohlásit odstoupení ze závodu časomíře. Učinit tak můžete osobně ve stanu Onlinesystem nebo sms na čísle +420 736 237 049.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu a na trase závodu je zajištěná zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace. Kontakt na zdravotníka v areálu +420 775 116 117

Tombola:

Tombola se uskuteční po vyhlášení tras v 16:00. Hlavní cenou je kávovar Segafredo Espresso 1 a dva balíčky od WeLoveCycling.cz.

Výsledky:

Výsledky budou dostupné na results.onlinesystem.cz nebo po naskenování QR kódu, který máte na startovním čísle.

Informace k trasám naleznete na stránce závodu.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.