ČEZ Stolové hory

TRASA A: 

 • do 2. 4. 2023 / 620 Kč 
 • do 16. 4. 2023 / 730 Kč
 • do 26. 4. 2023 / 800 Kč
 • Na místě hotově / 900 Kč 

TRASA B: 

 • do 2. 4. 2023 / 570 
 • do 16. 4. 2023 / 640 Kč
 • do 26. 4. 2023 / 700 Kč
 • Na místě hotově / 800 Kč 

Při online platbě kategorie kadetů a juniorů uplatňují slevu 100 Kč z aktuální částky startovného.

TRASA C: 

 • do 2. 4. 2023 / 300 
 • do 16. 4. 2023 / 400
 • do 26. 4. 2023 / 500 Kč
 • Na místě hotově / 500 Kč 

Při online platbě kategorie žáků uplatňují slevu 100 Kč z aktuální částky startovného.

DĚTSKÉ ZÁVODY:

 • do 2. 4. 2023 / 100 
 • Na místě hotově / 150 Kč 

Startovné zahrnuje: start na jedné z tras závodu, startovní číslo, servis měření času, občerstvení na trati, možnost mytí kola.

Místo: Machov, okres Náchod v Královéhradeckém kraji

Areál závodu: Skokanské můstky Machov (mapa).

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platná pravidla silničního provozu a pravidla závodu.

Porada týmů:

 • 18:00, registrační stan

Povinnosti účastníka závodu:

 • Mít u sebe mobilní telefon s aplikací Záchranka, díky které v případě nutnosti IZS dokáže okamžitě lokalizovat vaší polohu.
 • Vybavit se na trasu náhradní duší a pumpičkou / CO2 , současně doporučujeme také základní vybavení na opravu kola.
 • Nutností je také mít u sebe osobní doklady, včetně kartičky pojišťovny.
 • Označit obaly od gelů a tyčinek čitelně fixem svým startovním číslem. V případě nedodržení označení hrozí účastníkovi penalizace 30 min. Kontrola bude probíhat při nájezdu do startovního koridoru. Za jízdy odpadky vyhazujte pouze u bufetu. Dodržujte pravidla v CHKO. Chráníme tak společně životní prostředí. Děkujeme.
 • Seznámit se s trasou závodu a na pozemních komunikacích dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Odstoupení ze závodu je závodník povinen nahlásit časomíře v areálu.

Doporučení pro účastníka závodu:

 • Sjednejte si cestovní pojištění! Trasa vede do Polska. 

Udělení titulů MČR:

Titul mistra republiky mohou získat pouze licencování závodníci Českého svazu cyklistiky. Při registraci do dané kategorie je nutné licenci předat ke kontrole delegovaným rozhodčím ČSC. Pro získání národního titulu je nutný start alespoň pěti závodníků v dané kategorii. V případě hodnocení v kategorii U23 je nutné o této skutečnosti informovat rozhodčí před startem závodu.

 • Muži Elite
 • Muži U23
 • Muži Masters I (35-44 let)
 • Muži Masters II (45-54 let)
 • Muži Masters II (55+ let)
 • Ženy Elite
 • Ženy U23
 • Ženy Masters I (35-44 let)
 • Ženy Masters II (45+ let)

Zajímavosti, přehledy:

 • Závod se řídí soutěžním řádem ČSC.
 • Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

9:00 – Trasa A

9:05 – Start dětských závodů

11:00 – Trasa B

11:30 – Trasa C

TRASA A – délka 72 km, převýšení 2.580 m, trasa závodu, GPX

 • Bufet: 20 km, 30 km, 48 km
 • Limit: průjezd 13:00 Machovem

TRASA B – délka 42 km, převýšení 1.240 m, trasa závodu, GPX

 • Bufet: 20 km

TRASA C – délka 18 km, převýšení 580 m, trasa závodu, GPX

sobota, 29. 4. 2023 – od 17:00 do 18:00 

neděle, 30. 4. 2023 – od 7:00 do 12:00

V každé kategorii se vyhlašují první tři nejrychlejší jezdci, kteří obdrží věcné ceny. Prvních pět mužů a první tři ženy v pořadí v kategorii OPEN na Trase A získají prize money.

Vyhlášení dětí proběhne 15 minut po závodě.

Vyhlášení C: 13:30

Vyhlášení A a B: 15:30

Informace k registraci:

Účast na e-bike je možná pouze na trase C. Kategorie se nevyhlašuje.

Děkujeme všem vlastníkům pozemků, bez kterých by nebylo akci možné uskutečnit.

Akce je pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Brig.gen.v.v. Mgr. Martina Červíčka.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. 

Závod se koná za podpory Královéhradeckého kraje.